Vasario 22 dienos visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Vasario 22 dienos visuotinis asociacijos narių susirinkimas

Vasario 22 dieną įvyko Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacijos visuotinis susirinkimas, kurio metu buvo patvirtintos 2019 metų veiklos ir finansinės ataskaitos, išrinkti organizacijos pirmininkas ir valdyba, patvirtintas 2020 metų veiklos planas. LVPAA pirmininke išrinkta Agnė Blechertienė, valdybos nariais Veslav Spiridovič, Gediminas Jančauskas ir Audrius Verseckas.

Nuoširdus DĖKUI Julitai Ivanauskienei, kuri sunkiu metu perėmė asociacijos vairą. Jai vadovaujant asociacija dalyvavo eibėje renginių, surengė tris specializuotas paukščių parodas, kuriose teisėjai iš Čekijos, Lenkijos ir Slovakijos vertino Lietuvos paukščių veisėjų augintinius. Visos parodos sulaukė labai gerų įvertinimų ne tik iš jų lankytojų, bet ir iš Europos veislinių paukščių, balandžių, dekoratyvinių paukščių, triušių ir jūros kiaulyčių augintojų asociacijos, Veislinių paukščių sekcijos atstovų. Tad dar kartą AČIŪ Tau Julita.