LVPAA

Lietuvos veislinių paukščių augintojų asociacija (sutrumpintai LVPAA) buvo įkurta 2012 lapkričio 21 dieną. LVPAA yra veislinius naminius paukščius veisiančių ir auginančių bei kitaip su ta veikla susijusių fizinių ar juridinių asmenų savanoriška sąjunga, atstovaujanti jų ekonominius ir juridinius interesus, siekianti mažiausiomis sąnaudomis aprūpinti juos reikiama informacija, vienijanti jos narius bei koordinuojanti jų veiksmus, gerinant veislinių paukščių auginimo sąlygas, populiarinant grynųjų veislių naminių paukščių auginimą Lietuvoje, siūlant tik geros kokybės veislinius ir dekoratyvinius paukščius.